Vi avvaktar just nu med att lägga ut loppen för 2021 då Coronan ju tyvärr påverkar samhället och lopp.

Vi hoppas på att genomföra ÖBU den 13 maj och ger besked senast 1 maj. Om det inte går siktar vi mot 2022.

Ola     /Udda Ultra