SÄFSEN SOMMARBACKYARD
3 AUGUSTI 2019

Välkommen till den tredje deltävlingen i SVENSKA CUPEN I BACKYARD ULTRA!

Lördagen 3 Augusti start kl 10.
Start/varvning: Säfsens fyrtjärnsfiske, Ulriksberg, Dalarna.

Ett löplopp med friluftslivskänsla! Ett häftigt lopp med extra upplevelse!

Förvaring i flera tält. Toalettvagn med flera "Bajamajor", bad i Sandsjön. OBS, allt utomhus! Duschar kan fås med ca 15 km avstånd. Ej ström utan ladda upp med batterier och Powerbanks!

Ha gärna med campingstolar och små campingbord samt gärna flextält. Vi kommer att erbjuda några sittplatser men det är med stock och plank.

Priser till alla deltagare och del nr 3 i minnesmedaljen!

Banvarv i en Backyard 6706 m.

Banunderlag: Stigar och korta grusvägsdelar på plant underlag. Skor kan du köpa lätt här!

Löpare som siktar på många varv (genom natten) kommer behöva ta med egen pannlampa som fungerar då detta inte är belyst bana.

Stort energi- och vätskebord. Varm mat serveras vid vissa tidpunkter, kan bli matförändringar om eldningsförbud råder med utkörningar istället för "eldmat"! Personlig kåsa fås vid nummerlappsutdelningen (startar 08.40). Utkörning av egen dryck och mat erbjuds några gånger under första dagen, bord finns då efter ca 3,2 km.

Anmälan: Startavgift 650 kr till bankgiro 500-4262 alternativt de tre kvarvarande deltävlingarna 1800 kr (1 inbetalning). Ev efteranmälan 14 dagar innan start kostar 150 kr extra/lopp. Maila in dina uppgifter till if@114sport.se, vilket lopp det gäller, namn, klubb/ort, dam/herr (samma uppgifter måste uppges för deltagande i cupen om du anmäler lopp för lopp) Anmälan är giltig när inbetalning gjorts.

Läs igenom Frågor och svar!

Välkommen till Säfsen Sommarbackyard 2019!